hvězdičky
pejsek s kočičkou
pejsek s kočičkou

Proč je chytré sjednat zdravotní
a úrazové pojištění PetExpert

PEVNÉ CENY POJIŠTĚNÍ A LIMITY PLNĚNÍ
 • Pojištění úrazu

  Pojištění kryje náklady na léčení nebo ošetření problému, který vznikl prokazatelným úrazem, jehož okolnosti musí majitel být schopen veterináři popsat. Typické úrazy zahrnují srážku autem, pád z výšky, zranění způsobené jiným zvířetem, apod.

  Náhrady za výše uvedené náklady jsou omezené limitem pojistného plnění. Krytá léčba zahrnuje veškeré nutné náklady - léky, materiál, ošetření veterinářem, diagnostiku. Potřebný rozsah určuje veterinář.

  Pojištění nekryje (a) Zranění nebo stav, který existoval již před vstupem do pojištění, (b) Preventivní prohlídky, očkování a kastraci, pokud ta není součástí léčby, (c) Kosmetický zákrok, ošetření a léčba chrupu - není li způsobeno výhradně úrazem, (d) Poskytnutí protézy a související vyšetření – výjimkou jsou kolenní, loketní a pánevní klouby, (e) Transplantace a související předoperační a pooperační péče, (f) Pokud je zvíře ošetřeno mimo pracovní dobu a není v život ohrožujícím stavu, nevztahuje se pojištění na proplacení těchto více nákladů.

  Pojištění úrazu a nemoci

  Pojištění kryje náklady na léčení nechronické nemoci nebo ošetření zranění bez ohledu na to jak vznikly. U chronického onemocnění se pojištění vztahuje pouze na jeho první výskyt.

  Náhrady za výše uvedené náklady jsou omezené ročním limitem pojistného plnění. Krytá léčba zahrnuje veškeré nutné náklady - léky, materiál, ošetření veterinářem, diagnostiku. Potřebný rozsah určuje veterinář.

  Pojištění nekryje (a) Zranění nebo stav, který existoval již před vstupem do pojištění, (b) Preventivní prohlídky, očkování a kastraci, pokud ta není součástí léčby, (c) Ošetření a léčbu spojenou s rozmnožováním, březostí a porodem, (d) Umělé oplodnění, kosmetický zákrok, ošetření a léčba chrupu - není li způsobeno výhradně úrazem, (e) Poskytnutí protézy a související vyšetření – výjimkou jsou kolenní, loketní a pánevní klouby, (f) Transplantace a související předoperační a pooperační péče, (g) Úhrada vícenákladů, pokud je zvíře ošetřeno mimo pracovní dobu. Výjimkou je akutní život ohrožující situace či zákrok provedený na základě důvodného podezření veterináře, že stav zvířete vyžaduje akutní zákrok k záchraně života, (h) Pokud je zvíře ošetřeno nesmluvním veterinářem a není v život ohrožujícím stavu, nevztahuje se pojištění na proplacení těchto nákladů, (i) Veterinářem předepsanou dietní stravu. Výjimka je při léčbě močových kamenů, zde jsou hrazeny náklady na stravu předepsanou veterinářem do výše 40 % po dobu 6 měsíců, při prvním výskytu nemoci a druhá výjimka jsou náklady na tekutou stravu při hospitalizaci zvířete po dobu 5 dnů

  Pojištění odpovědnosti

   

  Pojištění kryje situace, kdy Tvůj pes nebo kočka způsobí škodu jiné osobě na zdraví, majetku nebo způsobí finanční škodu. Například když Ti při procházce uteče pes a způsobí dopravní nehodu, při které zraní a vyřadí na delší dobu z pracovního procesu úspěšného lékaře nebo managera, může se výše škody vyšplhat na statisíce korun. Nebo přijde na návštěvu dáma v luxusním drahém kabátu a Tvoje kočka se rozhodne s ní „pomazlit“. Také se může stát, že Tvůj pes někoho pokouše a způsobí vážné zranění. Všechny tyto a podobné situace z pojištění odpovědnosti hradíme.

  Co z tohoto pojištění proplatit nemůžeme jsou škody způsobené na zapůjčených nebo pronajatých věcech. Škody, které pojištěné zvíře způsobí Tobě nebo Tvým blízkým, škody z výkonu práva myslivosti, jakoukoli nemajetkovou újmu, škody při profesionální činnosti nebo přípravě na ní.

  Pojištění nákladů na nalezení zvířete

  Pojištění kryje prokazatelné náklady související se situací, kdy je zvíře odcizeno nebo se ztratí a není navráceno do 2 měsíců. Pokud majitel prokáže náklady na odměnu a náklady spojené s opatrováním zvířete pro nálezce bude vyplacena částka do výše pojistného plnění.

  Náhrady za výše uvedené náklady jsou omezené ročním limitem pojistného plnění.

  Pojištění se nevyplácí (a) Pokud nedošlo do jednoho roku k oznámení ztráty nebo odcizení zvířete, (b) Pokud bylo zvíře odcizeno nebo ukradeno v době čekací lhůty 30 dnů, (c) Pokud náklady byly vyplaceny členovi rodiny, domácnosti, nebo osobě v pracovně-právním vztahu, (d) Náklady na odměnu pro osobu která, se o zvíře starala v době jeho odcizení nebo ztráty, (e) Náklady na odměnu pro osobu která, zvíře odcizila nebo je s takovou osobou spolčena, (f) Náklady pro osobu, se kterou není sepsán zápis pro identifikaci.

  Pojištění nákladů na opatrování

  Pojištění kryje prokazatelné náklady související se situací, kdy musí být zvíře svěřeno do péče jiné osoby v důsledku akutní hospitalizace majitele z důvodu jeho zdravotního stavu

  Náhrady za výše uvedené náklady jsou omezené ročním limitem pojistného plnění.

  Pojistné plnění se nevyplácí pokud (a) Hospitalizace majitele trvala ne více než 3 po sobě následující dny, (b) Osoba opatrující zvíře je členem domácnosti nebo jeho rodiny, (c) Příčinou hospitalizace je těhotenství, porod, (d) Příčinou hospitalizace je úraz nebo nemoc, které se projevily již před sjednáním pojištění, (e) Příčinou je léčba alkoholismu, závislosti na drogách nebo lécích, pokus o sebevraždu, nebo zranění či onemocnění, které si majitel způsobí sám

  Pojištění smrti zvířete

  Nárok na pojištění vzniká, pokud zvíře uhyne nebo musí být utraceno na základě rozhodnutí veterináře v důsledku nemoci nebo úrazu.

  Pojistitel poskytne náhradu ve výši prokázané pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklé tržní ceny, pokud vlastník není schopen prokázat nabývací hodnotu. Maximální výplata je omezena limitem pojistného plnění.

  Pojistné plnění se nevyplácí (a) Pokud zvíře zemřelo nebo bylo utraceno v průběhu tzv. čekací doby tedy 60 dnů od sjednání pojištění, (b) Na škody které vznikly v důsledku nemoci zvířete které mělo v době smrti 6 a více let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen, 10 a více let u malých plemen a 10 a více let u koček, (c) Pokud smrt nastala v důsledku březosti nebo porodu, transplantace orgánu nebo tkáně, (e) Utracení z důvodu poruch chování nebo z finančních důvodů, (f) Usmrcení zvířete při nutné obraně, kdy pojištěné zvíře napadne jiné či osobu, (g) Pokud není utracení zvířete doloženo potvrzením od veterináře.

  Pojištění ztráty nebo odcizení zvířete

  Pojištění se vztahuje na případy, kdy je zvíře odcizeno nebo se ztratí a pokud není navráceno do 2 měsíců od zjištění ztráty. Vzniká dnem, kdy je ztráta nebo odcizení zjištěno, nejdéle však do 1 roku. Ztráta nebo odcizení musí být nahlášeno na obecní úřad nebo policii do 30 dnů od zjištění.

  Bude vyplacena pořizovací hodnota pojištěného zvířete nebo obvyklá cena, pokud není pojištěný schopen prokázat hodnotu – maximálně do výše sjednaného pojistného plnění. V případě, že je zvíře nalezeno nebo vráceno během trvání pojistné smlouvy, je osoba povinna vrátit pojistné plnění které bylo vyplaceno.

  Pojištění nekryje (a) Případy, které vznikly v průběhu tzv. čekací doby tedy 60 dnů od sjednání pojištění, (b) Bylo-li zvíře odcizeno v době sjednání pojištění, (c) Pokud bylo dobrovolně opuštěno majitelem, opatrovatelem nebo za tuto službu byla sjednána odměna.

  Pojištění nákladů na nadstandardní léčbu

  Pojištění kryje náklady na nadstandardní léčbu zvířete až do ročního limitu pojištění. Jedná se o vybrané druhy léčby, které nejsou kryté v základních úrovních veterinární léčby. Tyto jsou homeopatie, hydroterapie, akupunktura, bylinná léčba, chiropraktická manipulace.

  Pojištění nekryje léčbu nemocí a úrazů, které by byly vyloučené z krytí pojištění úrazu a nemoci a které nejsou předepsané veterinářem.

  Pojištění úrazu info
  Pojištění úrazu a nemociinfo
  Pojištění odpovědnostiinfo
  Pojištění nákladů na nalezení info
  Pojištění nákladů na opatrování info
  Pojištění smrti info
  Pojištění ztráty nebo odcizení info
  Nadstandardní léčba info
 • Úraz

  99 Kč

  Ke sjednanému pojištění dárek

  JEDEN MĚSÍC ZDARMA! Jsme nadšeni, že můžeme oznámit naši jarní akci! Můžete si pojistit svého psa a kočku ještě dnes a získat nárok na jeden měsíc zdarma prostřednictvím speciálního propagačního kódu svého veterinárního lékaře, který je součástí naší sítě. Máme více než 450 veterinářů po celé České republice. Buď zavolejte nebo navštivte svého veterináře a získejte tento slevový kód a poté jej zapište do formuláře pro registraci do kolonky „Kód partnera“. Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás na tel. čísle 295 562 562 nebo info@petexpert.cz nebo kontaktujte svého veterináře.

  Podmínky: jarní akce je pro nové zákazníky pouze od 19/4/2019. Sleva ve výši jednoho měsíce bude uplatněna na 12. měsíc smlouvy. Kód partnera musí být uveden ve formuláři pro registraci pojištění.

  Pojištění úrazu
  20.000 Kč/rokinfo
 • Start

  299 Kč

  Pojištění úrazu a nemoci
  35.000 Kč/rokinfo
  Pojištění odpovědnosti
  2 mil Kč/rokinfo
 • Basic

  399 Kč

  Pojištění úrazu a nemoci
  45.000 Kč/rokinfo
  Pojištění odpovědnosti
  2 mil Kč/rokinfo
  Pojištění nákladů na nalezení
  2.500 Kč/rokinfo
  Pojištění nákladů na opatrování
  5.000 Kč/rokinfo
 • Premium

  499 Kč

  Pojištění úrazu a nemoci
  80.000 Kč/rokinfo
  Pojištění odpovědnosti
  2 mil Kč/rokinfo
  Pojištění nákladů na nalezení
  5.000 Kč/rokinfo
  Pojištění nákladů na opatrování
  10.000 Kč/rokinfo
  Pojištění smrti
  15.000 Kčinfo
  Pojištění ztráty nebo odcizení
  15.000 Kčinfo
  Nadstandardní léčba
  10.000 Kč/rokinfo
Máš-li zájem o pojištění s vyšším limitem až do 120.000 Kč na léčbu, kontaktuj nás na telefonu 295562562.
Spoluúčast je pevná ve výši 10%, minimálně 500 Kč na pojistnou událost (diagnózu).

Nejčastější otázky před pojištěním

 

Máš další otázky? Více odpovědí najdeš zde.

nemocný pejsek
pejsek pojistit pejska

nebo

pojistit kočičku kočička