Pojištění odpovědnosti

Popis

Jedná se o pojištění pro případ odpovědnosti pojištěného nebo spolupojištěných osob za újmu způsobenou jinému psem nebo kočkou. Pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou jinému použitím osob, jimž pojištěný svěřil opatrování zvířete (psa nebo kočky).

Pojištění kryje situace, kdy Váš pes nebo kočka způsobí škodu jiné osobě na zdraví, majetku nebo způsobí finanční škodu, která je v souvislosti se škodou na zdraví nebo majetku. Například když Vám při procházce uteče pes a způsobí dopravní nehodu, při které zraní a vyřadí na delší dobu z pracovního procesu úspěšného lékaře nebo manažera, může se výše škody snadno vyšplhat na statisíce i miliony korun. Nebo přijde na návštěvu dáma v luxusním drahém kabátu a Vaše kočka se rozhodne s ním „pomazlit“. Také se může stát, že Váš pes někoho pokouše a způsobí vážné zranění. Všechny tyto a podobné situace z pojištění odpovědnosti hradíme.

Co z tohoto pojištění proplatit nemůžeme jsou škody způsobené na zapůjčených nebo pronajatých věcech. Škody, které pojištěné zvíře způsobí Vám nebo Vašim blízkým, škody z výkonu práva myslivosti, jakoukoli nemajetkovou újmu, škody při profesionální činnosti nebo přípravě na ní.

Co dělat v případě pojistné události

PetExpert tým se specializuje na zdravotní pojištění zvířat a pojištění odpovědnosti se zpravidla týká majetku či osob. Proto jsme se dohodli s ČSOB Pojišťovnou na tom, že škody z odpovědnosti bude řešit přímo jejich zkušený tým. PetExpert však bude zajišťovat sběr potřebných dokumentů a komunikaci s Vámi, aby vše proběhlo rychle a hladce, tak jak je u nás zvykem.

V případě nepříjemnosti si prosím stáhněte příslušný formulář níže, který vyplníte a pošlete nám ho na mail pomoc@petexpert.cz. Spolu s formulářem nám prosím dodejte potřebné dokumenty podle toho, co se přihodilo:

  • Poškození věci movité zvířetem (např. rozkousané mobily): uplatnění poškozeného, vyjádření pojištěného, průkaz zvířete s uvedením jeho majitele, nabývací doklad mobilu, faktura za opravu, popř. vyjádření odborného servisu k neopravitelnosti, vztah pojištěného a poškozeného k eliminaci relevantních škod, čestné prohlášení poškozeného o neuplatnění u jiného pojistitele.
  • Střet zvířete s vozidlem: uplatnění poškozeného, vyjádření pojištěného, průkaz zvířete s uvedením majitele, VTP vozidla, faktura za opravu, vztah pojištěného a poškozeného k eliminaci relevantních škod, čestné prohlášení poškozeného o neuplatnění u jiného pojistitele.
  • Napadení psa psem: uplatnění poškozeného, vyjádření pojištěného, průkazy obou psů s uvedením majitelů, doklady k vyčíslení újmy (náklady na léčení, doklady z veterinární kliniky), vztah pojištěného a poškozeného k eliminaci relevantních škod.
  • Napadení jiných zvířat (slepice, ovce, koně) psem: uplatnění poškozeného, vyjádření pojištěného, průkaz psa s uvedením jeho majitele, průkaz napadeného zvířete, pokud jej má vystaven (např. kůň), pokud nemá průkaz (ovce, slepice) doklad o pořízení (nákupu) napadených zvířat, (případně podepsané Čestné prohlášení s uvedením data pořízení a pořizovací ceny), doklady k vyčíslení újmy (náklady na léčení, doklady z veterinární kliniky), vztah pojištěného a poškozeného k eliminaci relevantních škod.
  • Napadení člověka (dítěte) zvířetem: zde se podle charakteru škody žádají základní doklady, pokud nedojde ke škodě na zdraví, ale pouze poškození věcí (oblečení, obuvi), nebo žádáme rozšiřující: uplatnění poškozeného, vyjádření pojištěného, průkaz zvířete s uvedením jeho majitele, navíc souhlas se zpracováním zdravotních údajů, psychické újmy, bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku.

Samozřejmě v případě nejasností nebo pro konzultaci jsme Vám k dispozici na našem mailu pomoc@petexpert.cz nebo na telefonu 295 562 562.