PetExpert ve veterině

Většina z vás se s námi již setkala na nejrůznějších akcích nebo při osobních schůzkách. Velmi často dostáváme dotazy týkající se vzniku PetExpert a našich osobních motivů. V podtextu nezřídka cítíme jistý údiv nad tím, že jsme se odvážili vstoupit do dlouho stojatých a novotami netknutých vod s obchodními a technickými inovacemi, které v mnohých ohledech předbíhají i tak etablované trhy jako jsou Velká Británie nebo USA. Někteří z vás k našim aktivitám přistupujete ještě s opatrností a mírnou nedůvěrou – vás máme ambici přesvědčit, ale velká většina je naladěná „na naši vlnu“ a vidíte v naší aktivitě budoucnost, které se chcete aktivně účastnit.

Founders of PetExpert

Od zrodu myšlenky přivést na český trh jednoduché a „bezpapírové“ pojištění využívající nejnovější technologie jsme brali veterináře jako naše klíčové partnery, bez kterých naše plány nedávaly smysl. Je prokazatelné, že naše úzká spolupráce způsobila, že čelíme mnohem menšímu počtu pojistných podvodů, než je obvyklé například ve Velké Británii. Jsme také schopni nabídnout klientům vyšší limity krytí, protože nemusíme velkou část pojistného dávat makléřům a zprostředkovatelům. Místo toho ji dáváme jménem klientů za léčbu vám, našim partnerům. Naše společná setkání nám umožňují naslouchat vám a rychle reagovat a upravovat produkty a služby tak, aby dávaly ještě větší smysl. Zkrátka jsme v tom společně. Ne náhodou a ne z donucení, ale proto, že jsme na vás vsadili a sepjali náš úspěch s tím vaším.

Za spolupráci a důvěru vám děkujeme.

Derek Cummins a Jan Moravec
zakladatelé pojištění PetExpert