Provozní systémy veterinářů

Aby pro Vás byla práce s pojištěnými klienty u PetExpert pohodlná, zajistili jsme ve spolupráci s dodavateli vašich provozních systémů jejich napojení na naši platformu. Tím je možné s námi komunikovat elektronicky bez nutnosti zadávat údaje kamkoli jinam nebo vyplňovat jakékoli formuláře. Pro přehlednost uvádíme seznam funkcí PetExpert v jednotlivých softwarech:

Logo programu Veclis

Moderní doba s sebou přináší moderní řešení. Veclis je online systém, který umožňuje vyžádat pojistné plnění kdykoli a kdekoli. Po nastavení propojení Veclis <> PetExpert zadáním přihlašovacích údajů můžete ověřit stav pojištění, jednoduše vyžádat rozsah pojistného krytí a po potvrzení vystavit účet s automaticky odečteným pojistným krytím. Vše online a během krátké chvilky. A výsledek? Spokojený majitel :)
Webové stránky Veclis

Logo programu WinVet

Ve WinVetu máte možnost po nastavení svého uživatelského jména a hesla, které od nás dostanete, uložit číslo pojištění zvířete, ověřit stav pojištění, vyžádat pojistné plnění, obdržet potvrzení o pojistném plnění a vyúčtovat klientovi část, kterou PetExpert nehradí (např. spoluúčast). Dále je možné doplnit denní záznam k již vyúčtované návštěvě a přeřadit návštěvu do jiného případu. Po uvedení souhlasu klienta s GDPR je možné odeslat údaje o zvířeti a kontakt na majitele k nám pro vyžádání zřízení pojistné smlouvy a doplnění komentáře o zdravotním stavu zvířete před sjednáním pojištění.
Webové stránky WinVet
Videonávod pro vyřízení pojistné události
Videonávod pro vyžádání založení pojistné smlouvy pro klienta

Logo programu Vetis

VetIs Vám umožňuje po nastavení uživatelského jména a hesla, které od nás obdržíte, uložit na kartě pacienta číslo pojištění, ověřit jeho stav, vyžádat pojistné plnění, obdržet potvrzení o pojistném plnění a vyúčtovat klientovi část, kterou PetExpert nehradí. Návštěvu je možné přiřadit k již existující pojistné události pokud nějaká otevřená existuje. Dále je možné využít přes VetIs služeb AnimalPass, která umožňuje zasílat individuální a hromadné notifikace na elektronické wallet karty v mobilních telefonech klientů.
Webové stránky VetIs
Videonávod pro vyřízení pojistné události

Logo programu VetFox

VetFox má uživatelsky jednoduchou integraci s PetExpert, kdy po zadání uživatelského jména a hesla je možné ke zvířeti doplnit číslo pojištění, ověřit jeho stav a v případě ošetření Vás systém upozorní, že je možné využít pro úhradu pojištění PetExpert a zjistí rozsah krytí. Následně je možné vystavit účet s již odečteným plněním z PetExpert. Nově je možné nepojištěného klienta s jeho souhlasem přes systém doporučit do pojištění a odeslat údaje o zvířeti a kontakt do PetExpert.
Webové stránky VetFox
Videonávod pro vyžádání založení pojistné smlouvy pro klienta
Zadávání přihlášení do PetExpert
Zadávání smlouvy PetExpert na zvíře
Čekání na krytí ze strany PetExpert
Informace o platbě PetExpert za ošetření
Pokračování v léčbě

Logo programu VetBook

VetBook je možné používat pro komunikaci s PetExpert po zadání a uložení uživatelského jména a hesla. Na kartě klienta je možné uložit číslo pojištění a v případě ošetření poslat údaje na PetExpert, který obratem zašle částku, která je z pojištění krytá. Následně je možné vystavit pro klienta účet s již odečtenou částkou krytou z pojištění. Manuál je k dispozici u dodavatele systému.
Webové stránky VetBook