Naše "háčky a kličky"

Kdy vzniká nárok na pojistné plnění

Výše pojistného plnění

Kdy pojistné plnění neposkytneme

Jaké jsou Tvoje povinnosti

 

Důležité dokumenty:
Plné znění Všeobecných pojistných podmínek
Informace pojistitele pro zájemce o pojištění
Informační dokument k produktu PetExpert