Výhody partnerství

Je pro nás důležité spolupracovat pouze s pečlivě vybranými pracovišti, která budou sdílet naše hodnoty. Naším záměrem je nabídnout zákazníkům přístup ke kvalitní moderní diagnostice a k následné léčbě úrazů i nemocí v rámci úhrad z pojištění ve smluvní síti. Výběr zodpovědných partnerů dodržujících jasná a srozumitelná pravidla je předpokladem dlouhodobé udržitelnosti pojištění PetExpert. Nově pojištěné psy a kočky směrujeme pochopitelně do naší sítě smluvních Partnerů.

Proces získání pojistného plnění za poskytnutou péči je jednoduchý a rychlý. Nezatěžujeme své partnery ani zákazníky zbytečnou administrativou. Je-li ordinační systém propojený s naším, odvede veškerou práci sám. Druhou možností je zadání několika nezbytných údajů do našeho jednoduchého online systému ProClaim. Následně platbu z pojištění provádíme přímo na bankovní účet poskytovatele péče, a to zpravidla do 24 hodin od nahlášení.

Díky systému pojištění může poskytovatel péče využít vše nezbytné pro kvalitní diagnostiku a léčbu zvířete bez omezení aktuálních finančních možností zákazníka. Zpřístupnění takové péče znamená větší komfort pro zvíře i pro jeho majitele. Podmínkou trvání pojištění je kromě dodržování předepsaného léčebného plánu i důsledná prevence. Tu je nutné provádět v síti našich smluvních partnerů a není hrazená z pojištění. Sjednat pojištění může zákazník přes náš web a lze tak učinit již během návštěvy Vaší ordinace. Nezabere to více než 3 minuty a máte-li recepci, je to ideální místo. Od toho okamžiku je v naší péči.

Partneři či zájemci mohou kontaktovat MVDr. Kristínu Škubalovou (tel. 734850275) nebo MVDr. Jitku Tahadlovou (tel. 604382231). Můžete také poslat e-mail na partner@petexpert.cz